Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Osnivanje stomatološke ordinacije

Osnivanje stomatološke ordinacije

  Štovani članovi i budući članovi Hrvatske stomatološke komore,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku stomatološku komoru. 
Privatna praksa-polivalentna:
Privatna praksa - osnivanje
Privatna praksa - osnivanje na novoj adresi
Privatna praksa-specijalistička:
Privatna praksa -specijalistička - osnivanje
Privatna praksa - specijalistička - osnivanje na novoj adresi
Privatna praksa - specijalistička- zatvaranje
Grupna privatna praksa:
Grupna privatna praksa - osnivanje
Grupna privatna praksa - osnivanje na novoj adresi
Grupna privatna praksa - zatvaranje
Trgovačko društvo:
Trgovačko društvo - osnivanje
Trgovačko društvo - osnivanje na novoj adresi
Trgovačko društvo - osnivanje podružnice
Trgovačko društvo - proširenje djelatnosti
Zdravstvena ustanova:
Zdravstvena ustanova - osnivanje
Zdravstvena ustanova - osnivanje na novoj adresi
Zdravstvena ustanova - osnivanje podružnice
Zdravstvena ustanova - proširenje djelatnosti

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register