Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Keramički radovi

Keramički radovi

 

Bez obzira da li želite postaviti podne pločice ili
zidne pločice zanimat će Vas cijena postavljanja pločica
Cijene postavljanja pločica ovisne su o više faktora
Ako želite polaganje keramičkih pločica na savršeno
ravnu podlogu, to će postava keramičkih pločica biti
jednostavnija i jeftinija. Ako pak želite postaviti pločice
na pločice iz nekog razloga, i to je moguće, ali da li će
biti kvalitetno postavljene pločice ovisi o prvom sloju pločica
i gotovo uvijek se mora upotrijebiti
impregnacija i oplemenjena ljepila.
Pločice za kupaonicu i pločice za kuhinju,
da li je to ista stvar?
Ovo pitanje je dosta često jer je
ponuda keramičkih pločica velika
Keramičke pločice za kuhinju i pločice
za kupaonice se ne
razlikuju u teoriji. Postavljanje pločica
također, generalno
govoreći, nije skuplje ili jeftinije u bilo kojo
j od tih prostorija.
Keramikom se oblažu i unutarnji i vanjski zidovi (fasada),
podovi (unutarnji i vanjski) pa čak i krovovi. Primjena je
keramike vrlo široka i uključuje i niz fazonskih komada
(držača, žljebova, rubova, soklova i sl.) sa kojima
se u istom «stilu» mogu riješiti i vrlo složene
zadaće obrade skoro svih građevinskih površina.
Keramikom se zbog njene otpornosti oblažu
i prostori posebne namjene, sa visokim
ili niskim temperaturama, ili velikim
utjecajem kiselina ili lužina (ili masnoća).
Prema načinu proizvodnja keramičke
pločice mogu biti prešane ili vučene.
Prema obliku mogu biti pravokutne ili
drugih oblika koji se međusobno mogu
dobro slagati. Prema obradi gornje površine
mogu biti mat ili sjajne, glatke ili hrapave.
 
 

Donja površina je najčešće hrapava ili
čak profilirana radi što boljeg prijanjanja.
Stakleni keramički ili plastični mozaik također
ulazi u keramičarske radove.
Prema načinu ugradbe razlikujemo:
- ugrađivanje u cementni mort (klasičan način)
1:3, 1:2 mozaik, debljine 2-3 cm
- ugrađivanje ljepilima (ljepljenje)
- (ljepljenje) polaganje u posebne kitove
- razni načini ugradbe u prefabrikaciji
(najprije se polažu pločice obrnute-
a onda mort i beton).
 
  • ker
  • ker_1
  • ker_2
  • ker_3
  • ker_4
  • ker_5

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register