Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Zapisnik sa osnivačke skupštine Zavičajnog kluba Sv. Ana

Zapisnik sa osnivačke skupštine Zavičajnog kluba Sv. Ana

 

Zapisnik sa osnivačke skupštine Zavičajnog kluba Sv. Ana
Održane dana 10. siječnja 2014. godine u 19.15 sati
u prostorijama društvenog
doma u Gornjoj vrbi.
Na skupštini je nazočno 57 članova ,
što znači da su sve odluke pravovaljane.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
DNEVNI RED:

Dnevni red :
1.Otvaranje skupštine i pozdravna riječ
2.Izbor radnih tijela skupštine
a)radnog voditeljstva (predsjednik, 2 člana)
b)Zapisničara
c)Verifikacijske komisije
d)zapisničara i ovjerovitelje zapisnika
3.Izvješće verifikaciske komisije
4.Izbor predsjednika
1.Izbor dopredsjednika
2.Izbor upravnog odbora
3.Izbor nadzornog odbora
4.Usvajanje statuta Zavičajnog kluba Sveta Ana
5.Plan rada za 2014 god.
6.Financijski Plan za 2014 god.
7.Pozdravna riječ gostiju
8.Različito
U ime inicijativnog odbora Ivan
Vuleta je otvorio sjednicu osnivačke skupštine,
pozdravio sve nazočne, te predložio dnevni red .
Točka 2.
Izbor radnih tijela skupštine
Ivan Vuleta predložio je kandidate za
radna tijela skupštine i to :
a)radnog voditeljstva (predsjednik, 2 člana)
-Vuleta Ivan
-Opačak Ivica
-Rašić Mato
b)Zapisničara
-Martić Josip
c)verifikacijsko povjerenstvo
-Martić Miljenko
-Juričić Dragan
d)izborno povjerenstvo
- Rašić Jerko
-Tolić Jozo
-Lucić Željko
e)ovjerovitelje zapisnika
-Mikulić Ante
-Rašić Jurica
Drugih prijedloga nije bilo pa se pristupilo
pojedinačnom glasovanju gdje su svi
prijedlozi jednoglasno prihvaćeni.
Točka 3.
Izvješće verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je utvrdila da je na
skupštini nazočno 57 članova i da su sve
odluke pravovaljane.
Točka 4.
Izbor predsjednika
Izborno povjerenstvo je za predsjednika
Zavičajnog kluba Sv. Ana predložilo Opačak
Ivicu , drugih prijedloga nije bilo.
Glasovanjem je utvrđeno da su svi nazočni za
navedeni prijedlog te je jednoglasno prihvaćen.
Točka 5.
Izborno povjerenstvo je za zamjenika
predsjednika Zavičajnog kluba Sv. Ana
predložilo Matu Rašić, drugih prijedloga nije bilo.
Glasovanjem je utvrđeno da su svi
nazočni za navedeni prijedlog te je jednoglasno prihvaćen.
Točka 6.
Izborno povjerenstvo je za članove upravnog
odbora predložilo je slijedeće
kandidate :
-Opačak Ivica
-Rašić Mato
-Vuleta Ivan
-Mikulić Ante
-Martić Josip
-Lucić Pero
-Martić Miljenko
-Letić Niko
-Vuleta Pejo
-Tolić Stipe
-Jerković Vinko
-Mioč Kata
-Birčić Mato
Glasovanjem je utvrđeno da su svi
nazočni za navedeni prijedlog te je jednoglasno
prihvaćen.
Točka 7.
Izborno povjerenstvo je za članove
nadzornog odbora predložilo je slijedeće
kandidate :
-Rašić Ilija
-Majstorović Marko
-Tolić Josip-predsjednik
Glasovanjem je utvrđeno da su svi nazočni
za navedeni prijedlog te je jednoglasno
prihvaćen.
Točka 8
.
Predsjedavajući je svim nazočnima predstavio
statut kluba koji je nakon kraće
rasprave jednoglasno prihvaćen.
Točka 9.
Predsjedavajući je predložio članovima da se da
zadaća upravnom odboru da za
prvu sjednicu U.O. pripremi plan rada.
Točka 10.
Predsjedavajući je predložio članovima da se da
zadaća upravnom odboru da za
prvu sjednicu U.O. pripremi financijski plan.
Točka 11.
Pozdravna riječ gostiju.
Nazočnima su se obratili : Ivo Mijić predsjednik
skupštine Općine Bosanski Brod,
Marko Hrskanović župnik župe Brusnica i Pejo
Kovačević načelnik Općine Oprisavci.
Točka 12.
Različito
Pod točkom različito nije bilo prijedloga, nakon
čega je skupština zaključena.
Ovjerovitelji zapisnika : Zapisnik vodio :
-Mikulić Ante - Martić Josip
-Rašić Jurica

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register