Menu

Cart

Content

Breadcrumb

Održavanje

Održavanje Omega izgradnja d.o.o. 

 

Održavanje

 

Održavanje općenito govoreći je postupak kojim se
nastoji održati istim neko stanje ili neka sposobnost.
Održavanje kao takvo najveću primjenu ima u
tehničkim znanostima, gdje postoji i cijelo jedno
područje koje se bavi teorijom održavanja.
Održavanje u tehnici
Održavanje u tehnici podrazumjeva postupak pregleda,
popravka ili poboljšavanja nekog uređaja čime mu se otklanja kvar,
poboljšava postojeće stanje ili samo produžava radni vijek.
Teorija održavanja temelji se na dva sukobljena zahtjeva:
• Troškovi održavanja moraju biti što manji,
• Uređaj mora raditi što pouzdanije.
Kako je nemoguće pomiriti ova dva zahtjeva
cijela teorija održavanja se zasniva na kompromisu
odnosno na pokušaju da se postigne što veća sigurnost uz što manju cijenu.
Pri tome važnu ulogu imaju zakoni i pravila koja se moraju poštovati
pri radu pojedinih uređaja koja nameću minimume standarda koji moraju
biti zadovoljeni za pojedine grane tehnike.
 
 
 

Strategije održavanja
Postoje dvije strategije održavanja. To su:
• Korektivno održavanje,
• Preventivno održavanje.
Korektivno održavanje je održavanje kod kojeg se uređaj održava
tek nakon što je nastupio kvar odnosno zastoj.
Ovaj način održavanja je najzastupljeniji usprkos cijelom nizu
negativnih svojstava koje sa sobom nosi.
Ovaj način održavanja naziva se i ne diraj dok radi.
Preventivno održavanje je održavanje prilikom kojeg se
uređaj održava prije nego nastupi kvar.
Ovaj način dokida negativna svojstva korektivnog održavanja,
ali sa sobom nosi neka druga negativna svojstva.
Preventivno održavnje se može vršiti na nekoliko načina.
Može biti izvedeno kao Planirano održavanje,
koje se vrši u zadanim vremenskim intervalima
(engleski: Time Based Maintenance) ili
na temelju broja prijeđenih kilometara,
na temelju broja radnih sati,
nakon određenog broja izvršenih radnih operacija, itd;
ili kao prediktivno održavanje (održavanje po stanju)
kod koje se aktivnosti održavanja realiziraju
na temelju stanja dijelova i sustava.
Korektivno održavanje se najčešće realizira neplanski i urgentno,
a preventivno održavanje se realizira planski,
odnosno kada se za to ukaže potreba.
Prilikom održavanja uređaja koriste se oba navedena načina,
vitalni dijelovi se većinom održavaju aktivnim načinom,
odnosno preventivno, a manje bitni pasivno,
odnosno korektivnim načinom.

Omega Izgradnja d.o.o.

Kolara V br. 36

35000 Slavonski Brod

+385 91 595 7313
video play
logo mali

Log In or Register